Kwaliteit, klachten en privacy

Kwaliteit

Het kwaliteitsstatuut kunt u hier vinden.

Klachten

Cliënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij de klachtenfunctionaris van de NVGzP, te bereiken via: klachten@nvgzp.nl

De klachtenregeling is hier te vinden.

Privacy

De privacystatement kunt u hier vinden.